Medlemsbetingelser

Hvilke rettigheter og plikter har du som medlem hos oss?

 

Adgangskortet skal registreres i kortleser ved ankomst. Adgangskortet er personlig og kan ikke overdras, eller lånes til andre.

Medlemmer skal ikke slippe inn andre på Cardio24. Ved misbruk, inndras adgangskortet.

Ved tap eller ødelagt kort, utstedes nytt kort til en avgift på 150,-.

Medlemmer skal bytte til rene innesko når en kommer inn på Cardio24. Av hygieniske grunner skal det brukes sko i lokalet. Overholdes ikke dette, vil du få en advarsel. Ved gjentakelse sperres adgangskortet.

Barn kan ikke tas med inn i lokalet av sikkerhetsmessige årsaker.

Aldersgrense for innmelding, er året du fyller 15 år. Frem til du fyller 15 år må du trene sammen med foresatte.

For medlemmer under 18 år er det foresatte som står ansvarlig for kontrakten.

Medlemmer plikter å holde orden og rydde på plass utstyr etter bruk. Samt følge de trivselsregler som gjelder på Cardio24.

Trenings bager og andre personlige eiendeler skal ikke medbringes inn i treningslokalet, men oppbevares i garderobeskap under trening. Egen hengelås medbringes.

All trening skjer på eget ansvar. Cardio24 fraskriver seg ethvert ansvar for tap og skade på person, eller gjenstander som oppstår under opphold på Cardio24, dvs. tap og skade på personlige klær og eiendeler.

Utelatelse av frammøte, fritar ikke for treningsavgift.

Manglende innbetaling vil kreves inn i henhold til gjeldene regelverk.

Medlemmer plikter å melde fra om endring av adresse, telefonnummer, kontonummer osv, slik at vi har en oppdatert medlemsprofil.

Ved mislighold av medlemskapet, manglende betaling, forbeholder Cardio24 seg retten til å kunne avslutte medlemskapet. Vanlig oppsigelse vil gjelde.

Treningskontrakten gjelder inntil skriftlig oppsigelse er innlevert eller oppsigelse er signert. Oppsigelsestiden er en kalendermåned.

Cardio24 har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmede treningsmiljø. Du forplikter deg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Komplett liste: www.rentsenter.no. Ved mistanke vil du bli innkalt til en samtale der Cardio24 kan kreve at du avgir dopingprøve. Dersom du nekter å avlegge dopingprøve eller ved positiv test har Cardio24 anledning til å heve medlemskapet. Med ikrafttredelse fra 1. Juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter LEGEMIDDELLOVEN, § 24 a. Bruk av – eller mistanke om bruk av dopingmidler på CARDIO24 kan bli politianmeldt.

Cardio24 er TV overvåket og kontroller vil bli foretatt jevnlig.