Rent Senter / Antidoping Norge

Rent Senter

Trening skal være sunt og helsefremmende. Som Rent Senter samarbeider vi med Antidoping Norge for å gi våre medlemmer et dopingfritt miljø.

Vi tolererer ikke bruk av dopingmidler på vårt treningssenter. Hjelp oss å bygge opp et treningssenter med gode holdninger. Si nei til doping.

Antidopingprogrammet Rent Senter innebærer at alle våre medlemmer må akseptere vår antidopingpolicy for å være medlem.

 

For mer informasjon se:
http://rentsenter.no
http://www.antidoping.no